نام:
پست الکترونیکی
شرح درخواست:
http://sharinco.ir
info@sharinco.ir
آدرس دفتر :
EN

ورامین، خیابان آزادگان، مجتمع نیلوفر آبی، واحد5 

021-86016810

021-89782059
خدمات
گروه‌های تخصصی
فرصت‌های شغلی:
پیوندها:
گواهینامه‌ها:
مناقصات و
مزایدات:
مطالعات توجیهی
مطالعات مرحله اول
مطالعات مرحله دوم
نظارت عالیه و کارگاهی
برنامه ریزی و کنترل پروژه
معماری
سازه
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات برقی
سازمان برنامه ریزی کشور
سامانه مناقصات کشور
سازمان نظام مهندسی تهران
جامعه مهندسین مشاور
شهرداری تهران
رتبه 3 معماری
ایزو 9001
HSE-MS
کارت الکترونیک شهرداری
معماری
عمران
مناقصات