مهد کودک |گروه مهندسی شارین | sharinco.ir

Qingdao kindergarten interior design

ایده‌ی طراحی داخلی مهد کودک

ایده‌ی طراحی داخلی مهد کودک چینگدائو عبارت است از Architecture احجام و فضاهای هوشمندی که تشکیل شده از عناصری هستند که در یادگیری و بازی کودکان موثرند. فضاهای بازی و امکانات مهدکودک چینگدائو به نحوی در مقیاس کودکان طراحی شده است که بتوانند بالا بروند، بخزند و راه بروند؛ همچنین به ‌کودکان اجازه‌ی اکتشافات به صورت مستقل، با همدیگر و یا با اولیای آن‌ها فراهم شده است.

فضاها در طراحی داخلی مهدکودک

در عصر حاضر، آموزش‌های اولیه‌ی دوران کودکی در کشور چین در حال رشد و توسعه است. «جعبه‌های خانواده» که در مراکز خرید واقع شده برای خلق تفاوت‌های هوشمند در طراحی داخلی مهد کودک به روی عموم گشوده شده است و شامل فضاهایی نظیر کتابخانه، فروشگاه و کلاس‌های آموزشی برای مشتریان بالقوه هست؛ چنین فضاهایی مقدمه‌ای برای ورود اعضا به استخر شنا، کلاس‌های درس، فضاهای بازی روباز و کافه تریاست.

رنگ در طراحی داخلی مهدکودک

رنگ‌های زرد، ‌آبی و سبز برگرفته از شهر چینگدائوست. هر رنگ در طراحی داخلی مهد کودک چینگدائو از ویژگی‌های طراحی منحصر به فردی برخوردار است. برای قابل تشخیص بودن برای کودکان، طبقات با حوزه‌های فعالیتی پرجنب‌وجوش به رنگ زرد، فضاهای هوشمند چند منظوره به رنگ آبی و دیوارها به صورت احجام سبز رنگ هوشمند طراحی شده است. در نتیجه، چنین تفکیک‌سازی سبب به حداکثر رساندن انجام فعالیت‌ها برای کودکان در فضاهای موجود شده است.همچنین برای شکستن قوانین نقشه‌ها و استانداردهای آموزشی سنتی، احجام هوشمند طراحی شده در مهدکودک چینگدائو از عناصر متنوعی انباشته شده‌اند که در بازی و آموزش کودکان موثرند. به طور مثال، برای انجام فعالیت‌های گروهی از دیوارهای متحرک استفاده شده است و یا سازماندهی فضاهای مهدکودک چینگدائو شامل کتابخانه برای خواندن داستان به صورت گروهی، و یا صحنه‌ی نمایشی برای تماشاگران است که می‌توانند نمایش‌های کوچک را از صندلی‌های پله‌دار خود تماشا کنند.