• Zero energy buildings

    Zero energy buildings

    همانطور که تغییرات اب و هوایی و نگرانی های زیست محیطی همچنان در حال رشد است، مهم تر از همیشه برای پیدا کردن راه های پایدار برای ساخت و نگهداری زیرساخت های ما است. ساختمان های انرژی صفر (ZEBs) یک راه حل امیدوار کننده را با ترکیب طراحی انرژی کارامد با منابع انرژی تجدید پذیر…

en_USEnglish