طراحی پیاده راه بلوار دریا

کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

موقعیت: جزیره کیش

fa_IRPersian