در این مرحله کلیه مدارک و مستندات پروژه شامل نقشه‌های اجرایی، تصاویر سه بعدی و براورد دقیقی از هزینه ساخت پروژه به کارفرما تحویل گردیده و در صورت نیاز کارفرما به دریافت مشاوره‌های فنی و مدیریت ساخت از سوی شرکت، اسناد و قراردادهای اجرایی تهیه گردیده و در طول ساخت نیز مرتبا روند اجرایی پروژه توسط تیم‌های فنی کنترل و روند پروژه با برنامه‌ریزی انجام شده مطابقت داده می‌شود تا در نهایت یک ساختمان بی نقص و زیبا و در عین حال کامل و مطابق ضوابط و اصول فنی به کارفرما تحویل گردد.

fa_IRPersian