طراحی ساختمان بر اساس اصول معماری، مهندسی و تکنیکی صورت می پذیرد. یک نقشه ساختمان حرفه ای و اصولی، اولین گام برای احداث یک پروژه ساختمانی می باشد. طراحی ساختمان برای تمامی پروژه های ساختمانی لازم و ضروری است که توسط یک معمار یا مهندس ساخت انجام می گردد.

برای ساختمان های کوچک معمولاً این کار توسط یک طراح ساختمان، نقشه کش، طراح داخلی و یا پیمانکار انجام می شود. طراحی برای پروژه های ساختمانی بزرگ نیاز به عده زیادی از افراد حرفه ای تحت نظارت یک معمار دارد.
شرکت مهندسین مشاور شارین ساخت با بهره‌گیری از مجرب‌ترین تیم طراحی با میانگین سابقه ۲۰ ساله، آماده ارائه خدمات طراحی به کارفرمایان محترم می‌باشد.

طراحی ساختمان | گروه مهندسی شارین | sharinco.ir
fa_IRPersian